SAffT

Studentnätverket för Affektfokuserade Terapiformer

Bli inblandad i SAffT!

SAffT är ett nätverk för psykologstudenter som vill kunna mer om affektfokuserad psykoterapi. Vi hjälps åt för att lära oss mer om teknik, teori och och av varandras erfarenheter. Det kostar inget att gå med och det finns heller inga krav på att vara mer engagerad än en vill och har tid för.

Gå med i SAffT

Du är kanske intresserad av...

  • Se på video av verkliga terapier och diskutera med andra
  • Träna på tekniker centrala för affektfokuserat arbete
  • Prata med andra om affektfokuserad egenterapi
  • Orientera dig i de teoretiska grunderna för en affektfokuserad terapiform
  • Veta hur psykologer arbetar affektfokuserat inom sin verksamhet
  • Prata om hur exempelvis ISTDP, DBT, UP, FAP, EFP och relationell psykoanalys både överlappar och skiljer sig åt teoretiskt och tekniskt
  • Veta vad som väntar efter psykologexamen om en är intresserad av affektfokuserat arbete

Kontakta SAffT:

info@safft.se