Gå med i SAffT

Fyll i dina uppgifter här om du vill gå med i nätverket. Vi sparar dem för att kunna nå dig med kognitivt skonsam information rimligt ofta. När du går med skriver vi upp dig på vårt nyhetsbrev och mejllistan. Du kan när som helst välja att gå ur igen utan några frågor.

Jag godkänner att SAffT sparar och använder mina uppgifter till kommunikation inom nätverket tills jag själv väljer att gå ur.

Kontakta SAffT:

info@safft.se